Lớp màu cam - Orange (5 - 6 tuổi)

Lớp Orange (5-6 tuổi) với chương trình học Keen Explorer phát triển khả năng chủ động và tích cực của trẻ thông qua các hoạt động khám phá, vui chơi, học hỏi... do chính trẻ khởi xướng.