Lớp Pink (12 -24 tháng)

Lớp màu hồng (12-18 tháng) với chương trình học Strong Buddies chú trọng phát triển về thể lực, các giác quan, khả năng vận động và cảm xúc của trẻ.