Lớp Red (3-4 tuổi)

Confident Buddies - Chú trọng phát triển khả năng tự lập của trẻ (tự ăn, tự mặc quần áo và tự tin giao tiếp...)