Lớp xanh lá - Green (3 - 4 tuổi)

Lớp màu Xanh Lá (3 - 4 tuổi) với chương trình học Smart Creator tạo cơ hội cho trẻ thể hiện hiểu biết và cảm xúc thông qua các hoạt động sáng tạo, giúp trẻ trải nghiệm cảm giác thành công và tự hào với những sản phẩm do chính mình làm ra.