ĐỘI NGŨ SƯ PHẠM.

Nguyễn Thị Kim Liên - Hiệu trưởng

Trong mắt trẻ con, thế giới không chỉ có 7 kỳ quan mà có đến hàng triệu kỳ quan lý thú cần khám phá.

Nguyễn Thị Hồng Yến - Hiệu Phó Chuyên Môn

Điều mà trẻ em cần là tấm gương sáng, chứ không phải lời phê bình

Cao Zạ Thảo Diễm Phương - Hành Chính

Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì tình cảm bạn dành cho chúng.

Lê Thị Ngọc Anh - Giáo viên Lớp Orange

Thật sự là có những chỗ trong trái tim mà bạn thậm chí không biết nó tồn tại cho đến khi bạn bắt đầu yêu thương một đứa trẻ

Đào Thị Mỹ Dung - Nhân viên Y tế

Những khả năng tiềm ẩn của bất kỳ đứa trẻ nào là sự sáng tạo hấp dẫn và kích thích nhất.

Huỳnh Thị Cẩm Thúy - Giáo viên Lớp Blue

Trẻ con tìm thấy tất cả ở nơi chẳng có gì; còn người lớn chẳng tìm được gì trong tất cả

Nguyễn Thị Thanh Hồng - Bảo mẫu Lớp Pink

Có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi. Nhưng quan trọng là trái tim bạn nhìn thấy con đường mình muốn đến..

Trần Thị Bích Thường - Bảo mẫu Lớp Red

Để hỗ trợ trẻ nhỏ, chúng ta phải cho nó một môi trường cho phép nó phát triển tự do

Võ Thị Ngọc Linh - Giáo viên Lớp Yellow

Không nên dạy cho trẻ em những gì chúng phải suy nghĩ, mà dạy cho chúng cách suy nghĩ.